Donner avec le cœur
Epub Namur : Eglise protestante Unie de Belgique Namur
Un rein pour Benjamin Faire un don Beersheba | Chaussée de Ciney 33 | 5300 | Andenne | Tél :+3285841615
® Epub | Boulevard dHerbatte 33 | 5000 | Namur| Tél : +32472197918
  Faites vos dons au numéro de compte de la Diaconie Epub       Eglise Protestante Unie de Belgique / Namur:   BE04 3404 3483 0931 (code swift pour ING Bank:BBRUBEBB)
                        Parochie van  Namen unie de Belgique)                            
plus d'infos plus d'infos
                                             Tatou Pat Pat
         Juin 2016
Evolution en pourcentage
5%
13,5%
English / Français
In 1830, het ontstaan van België bracht het vertrek van het hollands garnisoen protestanten mee,in de schoot  waar  de hervormde erediensten gecelebreerd werden.  De bewoners van Namen  namen er deel aan. Van dan  af  was er  geen  plaats meer voor de cultus , een handvol  namenlingen verzamelden zich in het begin in huizen van partikulieren om de eredienst op te dragen. Langzamerhand  organiseerde de protestanten de diensten in België, terwijl op het einde van de 19e eeuw in België , de Kerk van de katolieke missionnarissen (  ….) ontstonden de parochiesi zich   organiseerden onder de voogdij van de concistorieen. Het Woord werd over het algemeen  door rondtrekkende predikanten gebracht In 1858 , de eerste officiële  pastoor Mr Leopold Levasseur  begon een  priesterambt in het Naamse  In 1884 werd er een  terrein verkregen op  de Herbatte boulevard waarop er weldra een eerste tempel werd opgericht, ingehuldigd op 18 oktober 1896; De parochie kenden twee wereldoorlogen .maar niet zonder schaden, inderdaad in mei 1940 een luchtaanval bestemd voor het  station  Namen  trof de tempel zwaar,en moest afgebroken worden. In 1947, begon de heropbouw met de hulp van een ploeg  vrijwillige gevangenen van het gevang van Namen. De kerkwijding van de nieuwn tempel  23 november 1947. De gemeenschap ontwikkelden  allerlei aktiviteiten  zoals de hulp aan armen  via de diaconi een koor, de protestantse  traditie verplicht, de vorming  van leken predikanten om de pastoor  te  steunen  . In 1968, een inter-confessionele ontmoeting, de Middag va de Bijbel,  had plaats met  onze katolieke vrienden . Met de jaren neemt het aantal verschillende nationaliteiten in de parochie toe, het geen dat dikwijls bij feestelijke ontmoetingen veel kleuren geeft. In 2008, hebben we de 150ste verjaardag van de parochie  gevierd en het mooie avontuur  vervolgt  heden nog.