Donner avec le cœur

Welkom.

Wie zijn wij? Wij zijn een groep burgers die per toeval  Benjamin  op onze weg   hebben ontmoet, zoals men zegt. Wij zijn een groep  kristenen, protestanten en  katolieken , die leven met hem ,  de ene  omdat  ze  deel  uitmaken  van de protesantse  parochie die Benjamin  regelmatig  bezoekt en de anderen  die deel uitmaken van  het Opvangcentrum  Beersheba die hem logement geeft. We proberen vooral zijn  familie die hij heel erg mist  gedeeltelijk te vervangen.   We verlangen hem zoveel mogelijk te helpen en  te ondersteunen tot dat hij de gezondheid terug gevonden heeft om naar zijn land terug te keren. In België is de wachttijd voor een niertransplantatie gemiddeld  twee  jaar; na 6 en een half jaar dialyse in de CHR in Namen, de  administrative situatie  van Benjamin liet hem niet toelaat ingeschreven te worden op een wachtlijst voor een tranplantatie . We hebben echter de mogelijkheid om twee vrijwillige schenkers te vinden (  ze bestaan reeds) maar de kosten  voor een  niet geregulariseerde persoon zijn buitensporig. Niet zo zeer zijn situatie  interpelleert ons, want in ons land zijn er honderden  in dit geval, maar vooral de gelatenheid en de wijsheid  waarmee Benjamin  staat tegenover het leven dat hem opgeled wordt. Hij eiste niets maar schijnt onderworpen de  weigering  te aanvaarden  opgelegd door de dienst om zijn situtuatie te erkennen  , de onzekerheid van het leven, de scheiding van zijn familie, de circelredenering  tussen  de   orders het land te verlaten verzoek aanvaard en verzoek geweigerd, nieuw verzoek, enz. Enz. In elk geval hij blijft meester  overzich zelf, als iemand die weet dat het lot van zijn leven niet van hem afhangt maar van  iemand anders. Het is alzo dat ook wij “ iemand anders” wilden worden en we hopen dat, door uw hulp, U op uw beurt  “iemanders “ wordt?
Un rein pour Benjamin Faire un don
  Faites vos dons au numéro de compte de la Diaconie Epub       Eglise Protestante Unie de Belgique / Namur:   BE04 3404 3483 0931 (code swift pour ING Bank:BBRUBEBB)
Question?   Faire un don Faire un don
                                             Tatou Pat Pat
         Juin 2016
Donner avec le cœur
Évolution en pourcentage
® Epub | 33,Boulevard dHerbatte | 5000 | Namur| Tél : +32472197918
Beersheba | 33 Chaussée de Ciney | 5300 | Andenne | Tél :+3285841615
13%
plus d'infos plus d'infos
Membres du comité de soutien Jean-Luc Ramanantombotsoa. Léon-Marie Wilmart Jean-Louis Stilmant Marie-Claire Wauthoz Vestine Ugiraninya Susanne Stein Suzanne Wernicke Max Wernicke Pol Lefevre Raymonde De Block Blaise Tungila Leslie
Quelques membres du comité de soutien
English / Français
13,5%
             Benjamin est défendu par                Maître Alexis Deswaef        Avocat au Barreau de Bruxelles et Président de la Ligue des Droits de l’Homme                             en Belgique         https://www.quartierdeslibertes.be/
Les membres du comité de soutien
 Faire un don