Donner avec le cœur Un rein pour Benjamin Faire un don Beersheba | Chaussée de Ciney 33 | 5300 | Andenne | Tél :+3285841615
® Epub | Boulevard dHerbatte 33 | 5000 | Namur| Tél : +32472197918
  Faites vos dons au numéro de compte de la Diaconie Epub       Eglise Protestante Unie de Belgique / Namur:   BE04 3404 3483 0931 (code swift pour ING Bank:BBRUBEBB)
Bbbbbb
Medisch objectie
                                             Tatou Pat Pat
         Juin 2016
Wachten, is de de kansen op lukken vermideren. Heden is het gekend  hoe langer de wachttijd en de  dialyse  verlengd wordt  hoe  meer het lukken van de komende  transplantatie wordt  bedreigt. Een transplantatie werkt het best ( en het langst) als de realisatie snel verloopt ????? De beste behandeling voor de meeste  ontoereikendheid van de nieren  op het einde is de transplantatie. Evenwel de niertransplantatie is een alternatief voor de verlenging van het leven.  De voordeLen van een  nier transplantatie in verhouding tot een dialyse   worden geschat  op de levenskwaliteit, de levensduur en de publieke gezondheid en de econmie. De klassieke loop van een onvoldoende nier is  normal een dialyse gedurende een min of meer lange periode  en daarna een transplantatie. Onder de nierpatiententen die een onvoldoende werking van de nier hebben, worden de patienten  nog in goede gezondheid ingeschreven op een wachtlijkst voor transpalntatie. Diit was niet mogelijk voor benjamin, na 6 en een half jaar bij gebrek  aan  een verblijfregularisatie  en niet tegenstaande twee levende  potentiele gevers in de biologische familie.  Als het moglijk is , heeft  de niertransplantatie   de voorkeur voor de behandeling van een onvoldoende  nierwekring. Ze verbetert zeer gevoelig de levens - kwaliteit van de patient in verhouding met andere behandelingen hemeodialyse of peritonialedialyse. Een patient met een transplantatie mag hopen op een 2,5 en 3,8 langer leven als iemand met  dialyse!  Normaal na vijf jaar dialyse behandeling, is de helft  van de patienten nog altijd in leven… -
plus d'infos plus d'infos
English / Français